Termeni si conditii


Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului www.crisdan.ro. Accesând și navigând pe acest site, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta notă, vă rugăm să părăsiți acest website.

Obiectivul conținutului site-ului

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate despre servicii, produsele si ofertele speciale ale CRISDAN 95 SRL. Compania nu poate garanta însă că prezentele pagini nu conțin erori și asigură că depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea cat mai rapida a eventualelor erori.

Politica pentru cookie-uri

Acest website folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt niște fișiere mici care sunt stocate în browserul utilizatorilor pentru a reține anumite informații, precum acțiuni anterioare sau parole. www.crisdan.ro utilizează un numar minim de cookie-uri dar folosește și cookie-uri de la părți terțe, precum CloudFlare, din motive de securitate (_ga, _gid, _cfduid).

Un cookie utilizat de www.crisdan.ro retine răspunsul utilizatorului în privința mesajului despre cookie-uri, pentru a nu mai arăta mesajul din nou (cookieconsent_status). Un alt cookie stochează informații precum link-uri sau pagini accesate în acea sesiune (PHPSESSID).

Dacă sunteți autentificat într-un cont Google în Browser-ul Google Chrome, este posibil să ruleze și alte cookie-uri, în mod automat. Același lucru este valabil și pentru harta care afișează locația companiei CRISDAN 95 SRL. Cookie-urile respective sunt introduse de către Google (_cfduid).

Cookie-urile utilizate de către www.crisdan.ro nu stochează date cu caracter personal.

Date cu caracter personal & confidentialitate

Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a CRISDAN 95 SRL, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri ale căror conținut nu se află sub controlul nostru şi de aceea CRISDAN 95 SRL nu își asumă și nu poate accepta niciun fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web.

CRISDAN 95 SRL se angajează să nu dezvăluie nicio informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. CRISDAN 95 SRL nu va transmite niciunui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul www.crisdan.ro conform prezentului document. AnchorConform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, CRISDAN 95 SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau orice altă persoană. Scopul colectării datelor este realizarea de statistici. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactati. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

Alte date vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract. Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către CRISDAN 95 SRL în scopuri pur statistice.

CRISDAN 95 SRL se obligă ca datele personale sã nu fie difuzate către terți beneficiari/utilizatori. Tuturor persoanelor care transmit către site-ul www.crisdan.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001, urmând a fi informați prin anunțul făcut public de către CRISDAN 95 SRL prin acest sistem asupra drepturilor lor.

Informații pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

  • să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare, atunci când este cazul.

Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:

  • să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice alt sistem sau informație;

  • să publicați materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;

  • să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;

  • să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare.

În cazul nerespectării acestor condiții, CRISDAN 95 SRL și afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.

Orice persoană care vizitează site-ul și care îi oferă site-ului date sau informații cu caracter personal își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

  • soluționarea de către CRISDAN 95 SRL a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina “Contact” din site);

  • alte activități întreprinse de CRISDAN 95 SRL și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

CRISDAN 95 SRL va păstra confidențialitatea acestor informații. CRISDAN 95 SRL nu va distribui, sub nicio formă, informațiile cu caracter personal către terțe persoane.

Neangajarea răspunderii

Conținutul informațiilor se referă la descrierea, într-un anumit grad de detaliere, a servicilor si produselor operatorului acestui website. CRISDAN 95 SRL nu va acorda nicio garanție referitoare la:

  • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului,

  • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului.

Astfel, CRISDAN 95 SRL nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului www.crisdan.ro .

Modificări ale politicii de confidențialitate si a termenilor de utilizare

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate si a termenilor de utilizare ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior. Pagina “Termeni și condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și CRISDAN 95 SRL în privința utilizării site-ului www.crisdan.ro. CRISDAN 95 SRL își rezervă dreptul de a revizui și a aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne contactati.

Copyright © 2022 All Rights Reserved | ANPC